English | 加入收藏 | 登陆/注册

SRT

描述 特点 产品应用 订购信息 资料下载  
srt1.jpg
srt2.jpg

 

    SRT SEC键合固定相采用专利的表面修饰技术,通过在高纯度具有良好机械稳定性的硅胶基质上,键合一层均匀的纳米厚度中性亲水薄膜而制备得到。工艺采用可控的化学修饰技术,因此能确保柱与柱之间有着可靠的重现性。SRT填料采用化学键合技术,表面亲水涂层覆盖完全,因此不仅具有优异的稳定性,而且对蛋白等生物样品的非特异性吸附作用也非常小。精心设计的大孔体积可保证高的分离容量以及优异的分辨率。广泛应用于生物分子及水溶性聚合物的分离和检测。

 

SRT SEC色谱柱技术参数表

固定相

SRT SEC-100

SRT SEC-150

SRT SEC-300

SRT SEC-500

SRT SEC-1000

SRT SEC-2000

材料

表面键合亲水薄膜的硅胶

表面键合亲水薄膜的硅胶

表面键合亲水薄膜的硅胶

表面键合亲水薄膜的硅胶

表面键合亲水薄膜的硅胶

表面键合亲水薄膜的硅胶

颗粒大小

5 µm

5 µm

5 µm

5 µm

5 µm

5 µm

孔径 (Å)

~ 100

~ 150

~ 300

~ 500

~ 1,000

~ 2,000

蛋白分子量范围

100 - 100,000

500 - 150,000

5,000 – 1,250,000

15,000 - 5,000,000

50,000 - 7,500,000

> 10,000,000

水溶性聚合物
分子量范围

500-10,000

500-25,000

1,000-100,000

2,500-500,000

5,000-1,500,000

50,000->2,500,000

pH稳定性

2 – 8.5,短时间可耐受 8.5-9.5

2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5

2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5

2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5

2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5

2 – 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5

反压 (psi for a 7.8x300 mm)

~ 700 

~ 700 

~ 700

~700

~700

~700

最大压力 (psi)

~ 4,500

~ 4,500

~ 3,500

~ 3,000

~ 3,000

~ 3,000

盐浓度范围

20 mM - 2.0 M

20 mM - 2.0 M

20 mM - 2.0 M

20 mM - 2.0 M

20 mM - 2.0 M

20 mM - 2.0 M

最高使用温度

~ 80 oC

~ 80 oC

~ 80 oC

~ 80 oC

~ 80 oC

~ 80 oC

流动相兼容性

常规水相及有机相溶剂

常规水相及有机相溶剂

常规水相及有机相溶剂

常规水相及有机相溶剂

常规水相及有机相溶剂

常规水相及有机相溶剂

 

© 2012 Sepax Technologies, Inc. All Rights Reserved.   苏公网安备 32059002001625号    苏ICP备19049594号   服务热线:400-636-8880   传真:0512-69369025